Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, w celach statystycznych oraz do realizacji zamówień.
facebook
«ROZWIŃ
TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY
Koszyk
Koszyk Koszyk

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych sklepu nasze-zabawki.pl


Dane administratora


 1. Administratorem danych osobowych jest SekNet.pl Maciej Sęk z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Zielone Zacisze 1/200, 03-294 Warszawa, NIP 87272366730, REGON 146635277, (dalej: "nasze-zabawki.pl").
 2. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów:
  1. adres email: sklep@nasze-zabawki.pl
  2. telefonicznie: tel. 579 516 307
  3. listownie: najlepiej z dopiskiem "Dane osobowe" na adres SekNet.pl Maciej Sęk, ul. Zielone Zacisze 1/200, 03-294 Warszawa
 3. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona dla sklepu nasze-zabawki.pl i ma zastosowanie wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę SekNet.pl za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem http://www.nasze-zabawki.pl

Przetwarzanie danych osobowych

 1. SekNet.pl prowadząc sklep internetowy nasze-zabawki.pl zbiera dane osobowe od użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.nasze-zabawki.pl
 2. Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych jest firma SekNet.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielone Zacisze 1/200, 03-294 Warszawa
 3. Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 4. Dane osobowe, które podaje użytkownik dokonując zakupu na stronie nasze-zabawki tj. imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonuje zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonuje zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się na stronie nasze-zabawki.pl
  3. w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy
  4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub pytań złożonych poprzez formularz kontaktowy
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  3. prawo do przenoszenia danych
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeśli uprzednio wyraził taką zgodę
  5. prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
  Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO kontaktując się na podane powyżej dane kontaktowe.
 6. Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych następującym firmom, w określonych poniżej celach
  1. Biuro Rachunkowe Perfect S.C. Nina Lewandowska Strąk, ul. Młodzieńcza 1, 03-655 Warszawa – celem korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach
  2. OVH sp. z o.o. ul. Szkocka 5, 54-402 Wrocław – celem przechowywania danych na serwerze
  3. DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, celem wysyłki paczek do klientów
 7. W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych Administrator dane osobowe przetwarza przez okres:
  1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  2. 3 lata + 1 rok - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  3. 6 miesięcy - w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  4. 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 8. Okresy w latach Administrator liczy od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tych procesem. W przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie użytkownik może zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub użytkownik może błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
 9. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez użytkowników zakupów w sklepie internetowym nasze-zabawki.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym nasze-zabawki.pl

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Serwis nasze-zabawki.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
  1. informacje o przeglądarce użytkownika;
  2. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
  3. odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu;
  4. informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 4. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzającej stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeni końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej nasze-zabawki.pl
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, nasze-zabawki.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep@nasze-zabawki.pl
© Copyright 2018 SekNet.pl Maciej Sęk

UWAGA! Strony nasze-zabawki.pl używają plików Cookies.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i ochrony danych osobowych nasze-zabawki.pl. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia przeglądarki.

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

LEGO®, logo LEGO®, minifigurka, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, logo FRIENDS, logo MINIFIGURES, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO oraz NEXO KNIGHTS są znakami towarowymi Grupy LEGO. ©2017 The LEGO Group.